Om det händer något som akut behöver avhandlas i en text är det här jag lämnat en sådan plats åt mig själv.