Här finns en lista på var jag jobbat och vad jag gjort under åren.

Om du inte orkar läsa igenom allt är den korta versionen att jag under åren jobbat mot både tidning, radio och television (inkl webb). Merparten av yrkeslivet har jag sysslat med nyhetsrapportering från i stort sett alla tänkbara situationer, ofta med hård tidspress och krav på väldigt god stresstålighet samt snabb förmåga att greppa helheter.

Nyhetsjobbet har fört mig till några av de mer dramatiska scenerna de senaste tjugo åren, så som dödsolyckan i Konginkangas, tsunamins förödelse och dödsstränderna i Thailand, skolskjutningarna i både Jokela och Kauhajoki, kriget i Georgien. Det har också fört mig till mer odramatiska presskonferenser och evenemang, samt till ett flertal rättegångssalar där det avhandlats en hel del av de stora fallen de senaste åren. Det har också fört mig till krisdrabbade områden där de mänskliga tragedierna varit många och svåra.

De senaste åren har mitt fokus främst legat på stora feature- och grävhelheter, som tangerar socialpolitiska frågor och människorätt i olika former: utslagning, fattigdom, integration, exklusion, marginalisering …

Jag har under åren också arbetat som nyhetschef i flera repriser, men konsekvent vägrat lämna verkstadsgolvet på heltid. Några instanser har tyckt att resultatet från verkstadsgolvet har varit skapligt, eller åtminstone har de valt att dela ut några så kallade pris för utfört värv.

——————————————————————–

Journalistisk karriär

Yle Dokumentit | Helsingfors
Frilans 2020 –

Sedan 2020 samarbetar jag regelbundet med finska Yles dokumentärredaktion. 2021 utkom den prisbelönade dokumentären Narkomania, under 2021–22 ansvarade jag för tre stora dokumentärprojekt inom det s.k. Nordvision-samarbetet (nordiska public service-bolagen). Tema: Utnyttjade människor. Alla tre delar kan ses via denna länk.

Hufvudstadsbladet | Helsingfors
Reporter (inrikes- och feature / deltid 50 %) 2021 ->

Sedan 2021 anställd på HBL. Arbetar halvtid på grund av frilansarbete vid sidan om. Exempel på produktionen via denna länk.

Yle MOT | Helsingfors
Frilans 2018 –

MOT är den finskspråkiga grävredaktionen vid rundradiobolaget Yle. Produktion för televisionen och webben.

Suomen podcastmedia | Helsingfors
Författare 2022 –

Podcastförfattare (finska, bl.a. Storytel & Supla), tillsammans med Janne Huuskonen. Länkar till produktionerna under fliken ”arbetsprov”.

Long Play | Helsingfors
Frilans 2016 –

Sedan 2016 samarbetar jag med Long Play, som publicerar grävande reportage på två språk. Den första insatsen gick under namnet ”Din rädsla är objektivt sett inte befogad” (”Pelkosi ei ole objektiivisesti perusteltu”) och handlade om nigerianska människohandelsoffers ställning i Finland och Italien.  Nyheten finns komprimerad i Sivuääni och via den kommer man också vidare till hela artikelpaketet. På svenska via t.ex. den här länken. Artikeln nominerades till grävpriset 2017.

Den andra helheten publicerades i december 2016 och handlade om Finlands asylpolitik, hur den lett fram till en förestående papperslöshet, samt om hur konsekvenserna av den här politiken ser ut på ett mänskligt plan. Den kan köpas på finska via t.ex. denna länk.

I maj 2017 avslöjade jag att Migrationsverket använt standarddokument i asylbesluten och att anställda inom verket är kritiska till hur beslutsfattandet gått till inom förvaltningen. Texten publicerades som en kostnadsfri Sivuääni.

I april 2019 publicerades den stora helheten om våldtäktsoffer och deras position i det finländska rättssystemet, som jag jobbat med i nästan ett halvt år. På svenska var rubriken ”Ord mot ord”, på finska ”Sana sanaa vastaan”. Texten byggde bland annat på intervjuer med drabbade kvinnor, samt på analyser av över 150 fall som har behandlats i rätten och annan relevant dokumentation.

Svenska Yle | Spotlight / Nyheter| Helsingfors
Frilans 2017–

Sedan 2017 har jag regelbundet jobbat både mot radionyheterna och den grävande redaktionen på Svenska Yle. En sammanfattning över gjorda jobb finns bl.a. under min Yleprofil. I produktionen ingår både två teveprogram, radioinslag och flera webbtexter och -helheter.

Helsingin Sanomat | Helsingfors
Frilans 2020

Våren 2020 debuterade jag i Nordens största dagstidning. Söndagsreportaget Utegångstvång, som gjordes med fotojournalisten Niklas Meltio, om de bostadslösas och marginaliserade människornas öde i coronakrisens spår toppade läsningslistan under flera dygn och fick ett stort genomslag i Finland.

Journalisten | Helsingfors
Frilans 2017–

Ingår i den fasta tre personer starka frilanskåren som bistår branschtidningen med nyheter, reportage och gräv från journalistikens värld.

Rapport.fi | Helsingfors
Frilans 2017

Medborgarfinansierad journalistik. Via den här sajten publicerar jag oregelbundet utvalda jobb under min egen profil.

Svensk presstjänst | Helsingfors
Reporter 2017

Projektanställd för att producera en omfattande jubileumsserie kring Finland 100, samt vid behov bistå med nyhetsrapporteringen från mars till augusti 2017.

Dessutom gjorde jag två större personintervjuer, som publicerades i både HBL och Vasabladet. En med Nobelprisade Martti Ahtisaari, den andra med ärkebiskop Kari Mäkinen.

Re:Public | Stockholm
Reporter 2017

Skribent till ett stort reportage om motgångarna för de finska antirasistiska rörelserna i årets första upplaga av den dokumentära svenska tidskriften. Publicerad i pappersupplagan i februari, och på nätet i mars 2017 under rubriken Antirasism i förtvivlan. Samma månad vald till ett av veckans bästa långläsningspaket av den svenska sajten langlasning.se.

Svenska Yle | Spotlight | Helsingfors
Frilans 2016

Under första halvan av året jobbade jag och sex andra reportrar med det tidsbundna pilotprojektet Spotlight Tips vid Svenska Yle. I arbetet ingick utöver vanligt reporterjobb även målsättningen att skapa en mer levande interaktion med publiken och att öka engagemanget via olika digitala kanaler. Projektet fick Svenska Yles pris för ”Årets bästa mångmediala innehåll” i juni.

 ••••••••••••••••••

Svenska YLE | Eftersnack| Helsingfors, Finland
Regelbunden studiogäst 2006–

Ständig gäst i det direktsända fredagsprogrammet Eftersnack på Radio Vega, som också sänds som tv-version i FST5 på söndagar.

••••••••••••••••••

KSF Media | Hufvudstadsbladet | Helsingfors
Reporter (inrikes- och utrikesnyheter / featureavdelningen) 1998 – 2015

Under nästan 18 år på HBL arbetade jag främst med nyheter, både digitalt och i papperstidningen. Inledningsvis anställdes jag som utrikesreporter därifrån jag senare flyttade via lokalavdelningen till nyheterna. Arbetet har omfattat allting från vanlig nyhetsrapportering till stora featurehelheter och webbjobb. Det inbegrep morgon- och kvällsskiften, och ett stort behov av flexibilitet samt stresstålighet. Ett urval av produktionen från de senaste åren finns här.
Vid sidan av det dagliga nyhetsjobbet har jag under åren regelbundet också arbetat med eget initierade stora featurehelheter kring olika teman, varav flera belönats både i hemlandet och internationellt. Utöver reporteruppdraget hoppade jag bl.a. in som ledarskribent och regelbundet som ansvarig nyhets- och nattchef för hela den redaktionella produktionen.
I slutet av 2015 tog Staffan Bruun och jag tillsammans ett beslut om att lämna HBL, men trots detta har kanalerna till alla goda kolleger inte stängts.

••••••••••••••••••

Svenska Dagbladet | Helsingfors /Stockholm
Reporter (medarbetare) 2006 –

Vid behov har jag bidragit med texter kring de stora nyhetshändelserna, så som valbevakning, i Finland. Insatserna har under årens lopp synts både på SvD:s näringslivs-, utrikes- och kultursidor.

••••••••••••••••••

Borgåbladet | Borgå, Finland
Reporter / Nyhetschef 1992–97/98 & 2006

Sommarjobbet som allmänreporter inleddes under studietiden utvecklades till regelbundna inhopp på redaktionen fram till det att jag flyttade till Manchester. I ett senare skede arbetade jag under en tjänstledighet från HBL först som allmänreporter och snart efter det som nyhetschef vid redaktionen i Borgå.

•••••••••••••••••• 

Sydsvenska dagbladet | Malmö, Sverige
Reporter / frilans 2001–2006

Beviljades ett finländskt journaliststipendium som innebar att jag bodde i Malmö och arbetade vid SyD:s redaktion, främst med ekonominyheter. Efter flytten tillbaka till Helsingfors bidrog jag regelbundet med texter fram till det att SvD värvade mig till sina led.

•••••••••••••••••• 

Studentbladet | Helsingfors, Finland
Chefredaktör 1998

Under den ett år långa mandatperioden ansvarade jag för hela redaktionen, samt för arbetsprocessen från idé till färdig tidning. Tack vare ett självständigt ekonomiskt ansvar lyckades vi också under året göra en del nyinvesteringar i bättre teknik, samt bygga en bättre ekonomisk grund för den redaktion som kom året därpå.

 ••••••••••••••••••

Nya Åland | Mariehamn, Finland
Reporter 1997–98

Sommarjobbet som allmänreporter förvandlades till ett vikariat som jag fortsatte på tills jag blev vald till chefredaktör för Studentbladet. Även efter detta flögs jag under våren in för att bistå redaktionen, tills HBL rekryterade mig som sommarvikarie.

••••••••••••••••••

Jokiradio / Radio Foni | Borgå, Finland
Programvärd / sändningstekniker 1991–96

Arbetade parallellt med gymnasiestudierna som programvärd och tekniker med direktsändningar vid den kommersiella lokalradion i Borgå. Arbetet skedde huvudsakligen på finska, men utvecklade också några egna programkoncept på svenska